Personvernerklæring

Sist oppdatert 09.08.2019

I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi samler inn, bruker og oppbevarer opplysninger knyttet til personer som OneCo har med å gjøre, såkalte personopplysninger. OneCo behandler opplysninger om våre medlemmer strengt konfidensielt, og vi reguleres av personopplysningsloven, partiloven og andre relevante lover. Mens partiloven mellom annet inneholder regler om offentliggjøring av bidrag til politiske partier regulerer personopplysningsloven blant annet:

  • Hvordan innsamlede personopplysninger vil bli behandlet
  • Hvilke juridiske grunnlag man må ha for å samle inn og behandle personopplysninger
  • Hvordan innsamlede personopplysninger bør sikres
  • Tilgangsbegrensning til personopplysninger
  • Begrensninger på eventuelle utleveringer av personopplysninger

Kristelig Folkeparti ved generalsekretær er behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

OneCos nettsider

OneCo har Prokom og Serverdrift.no som databehandlere. Prokom er vår leverandør for utvikling og drifting av nettstedet, mens Serverdrift.no er vår leverandør på serverdriften.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, som for eksempel å fylle ut et skjema. Behandlingsrunnlaget for dette er ved samtykke. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på våre servere hos Serverdrift.no. Det er kun OneCo og nevnte databehandlere som har tilgang til disse opplysningene.

Serverdrift.no logger internett-trafikk basert på IP-adresser for bruk imellom annet feilsøking av serverdriften, etterforskning av trusler mot partiet eller dets medlemmer og for å kunne avdekke datainnbrudd. Disse loggene oppbevares hos leverandøren, og leveres ikke ut uten rettslig pålegg eller dom.

Kryptering

All informasjon på nettsiden vår går via en kryptert tilkobling (https). Dersom du melder deg inn i OneCo via våre hjemmesider skjer dette via en kryptert iframe fra leverandøren av vårt medlemssystem.

Tredjepartstjenester

OneCo nettsider er tilknyttet enkelte eksterne tjenester. Paypal brukes for å gi brukerne mulighet til å gi deres gave med bankkort. Tjenesten registrerer navn, adresse, epost, og telefon for å kunne utføre tjenesten. Vipps brukes for at brukerne skal kunne vippse gaver. Tjenesten registrerer navn og telefon for å kunne utføre tjenesten.

Nettsidestatistikk og informasjonskapsler

Ved å bruke OneCollege.no samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler (cookies) i din nettleser.  En egen melding om dette kommer opp på forsiden av krf.no første gang du besøker våre nettsider. Cookies er små tekstfiler som lagres i nettleseren på din datamaskin. OneCo nettside bruker cookies for å huske deg og for å gi oss muligheten til å registrere at du har besøkt oss tidligere. Det gir oss også en bedre oversikt over trafikkmåling og statistikk. Cookies kan lagre IP-adresser og påloggingsinformasjon.

Denne cookien finner du i øyeblikket på OneCo.no:

Google Analytics
Brukes som analyseverktøy for å samle inn webanalyse og besøksstatistikk. Tjenesten genererer detaljert statistikk om brukerne på krf.no. Statistikken inneholder: antall brukere, hvor brukerne befinner seg, datamaskintype og plattform, men ikke identitet.

OneCos medlemssystem

Unicornis AS er databehandler og drifter OneCo sitt medlemssystem.

Personinformasjon som registreres er navn, adresse, epost, telefon, fødselsdato, kjønn og betalingsinformasjon om kontingent. Dette gjøres som en del av en medlemsavtale. Medlemsavtalen finnes på «Bli medlem»-siden. Videre registreres tillitsvalgte verv, folkevalgte verv og betalingsinfo om gaver. Vi registrerer ikke personnummer. Informasjonen tas vare på så lenge en person er medlem. Informasjon om tillitsverv og lagstilknyting beholdes for statistikk, men personinformasjon vil da bli anonymisert. Verv i OneCo er regnet som offentlig informasjon og blir publisert på OneCos hjemmesider.

Ansatte ved landskontoret og på fylkeskontorene har tilgang til medlemssystemet begrenset etter nivå. Lokallagsledere, nestledere, kasserere og sekretærer har lesetilgang til sine lag. Unicornis AS har tilgang til medlemssystemet for å kunne oppfylle sine plikter som databehandler.

OneCo sine medlemslister er sensitiv informasjon, og for konfidensielle å regne. Disse utleveres ikke uten dom eller rettslig pålegg.