Refleksjonsnotat etter samling 3

Skriv et refleksjonsnotat over hva du sitter igjen med etter samlingen (ca. 1/2 A4-side).