Deltakelse på Eldsteråd

Gi konstruktiv feedback til eldsterådet basert på observasjonene dine fra sist eldsterådsmøte og det du har lært på Horisont. Forbered innlegget (eldsterådet forberedes av oss), og presentere det på en slik måte at det blir tatt imot og gjort noe med.