Prosjekt ledere

Vi drømmer om å doble antall voksne ledere i alle lokallag i FriBU, fordi vi vil se barn og unge møte Jesus.

Det er en dyp smerte å se ledere stå alene over lang tid. Det er en dyp smerte å se lokallag legge ned, ikke pga mangel på barn eller unge, men fordi vi ikke har nok voksne ledere. Denne manualen har derfor som mål å gi deg som leder en ressurs for hvordan du kan jobbe strategisk og målbevisst med ditt lokallag og ledere.

Manualen har tre hovedområder som er essensielle for at lokallaget skal være sunt og bærekraftig.

  • Retning: Hvilken visjon, verdier og mål har ditt lokallag?
  • Organisering: Hvordan er strukturen i ditt arbeid, og har dere arbeidsbe- skrivelser og forventningsavklaring til ledere? Hvordan ser deres årshjul ut?
  • Ledere: Hvordan bygger du leder- team, rekrutterer og tar vare på dine medarbeidere?

Ressursen inneholder

  • Korte undervisningssnutter med arbeidsoppgaver til hvert område.
  • Et dokument tilhørende hver undervis- ning.
  • Forslag på en arbeidsøkt der du sammen med ditt lederteam/styre går igjennom ressursen. Vi heier på dere. Takk for at vi sammen kan brenne for at barn og unge kan få høre om Jesus og leve som hans etterfølgere.

Last ned prosjektfolderen