Horisont 22

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Frikirken ønsker flere kompetente og dedikerte ledere. Horisont er et lederprogram for å videreutvikle og skape et nettverk av unge ledere i Frikirken. Neste runde starter høsten 2022.

Gjennom Horisont identifiserer og videreutvikler vi unge mennesker i Frikirken med særlig lederpotensial. Målet er flere kompetente og dedikerte ledere i Frikirken, berørt til etterfølgelse av Jesus. Gjennom programmet skal deltakerne utvikle spesifikke lederevner – få redskaper og øvelser som gir dem bedre forutsetninger til å utøve langsiktig, bærekraftig lederskap, men også forsterket motivasjon og ønske om å tjene i Frikirken lokalt eller sentralt.