Å lede mennesker til Jesus | Stian Hansen

Stian Hansen, evangelist og pastor i Hånes Frikirke, underviser om hvordan lede mennesker til Jesus i dagens kultur.