Å lede gudstjeneste for 0-40 | André Myhren

André Myhren, ungdomspastor i Sogndalen Frikirken og leder for Horisont lederprogram, forteller om å lede gudstjenester rettet mot de fra 0-40 år.