Å lede de neste lederne | Eirik Austeng

Hvordan flytte lederskapet fra plattformen i kirka til relasjoner? Eirik Austeng er pastor i Hamar Frikirke og jobber med unge voksne i FriBU.