Ungdomsledere | Oskar Hadland & Solveig Bråtane

Hvordan lede arbeid for 0-40 for ungdomsledere? Solveig Bråtane leder Visjons Frik-festival for ungdom. Oskar Hadland er pastor i Oslo Østre og jobber med ungdomsarbeid for Frikirkens Barn og Unge. Solveig og Oskar deler erfaringer og verktøy til bruk for ungdomsledere som ønsker å nå dagens unge.