Barne- & familieledere | Ingrid H. Heskje

Ingrid H. Heskje, seniorrådgiver i Frikirkens Barn og Unge, med mangeårig erfaring med barne- og familiearbeid, forteller om erfaringer og verktøy i møte med arbeid for barn og familier.