Administrasjonsledere | Marit E. Brevik

Et seminar og samtale rundt det å være administrasjonsleder. Marit er daglig leder for Frikirkens hovedkontor.