Kristent lederskap | Roy Elling Foss & Jarle Råmunddal

Håvard Haugland leder en samtale med Roy Elling & Jarle om kristent lederskap, og hvordan bygge menighet for de neste generasjonene. Roy Elling er medpastor i Randesund Misjonskirke med fokus på menighetsplanter, og står bak Misjonskirkens «Touchpoint»-konsept for unge voksne. Jarle Råmunddal er hovedpastor Randesund Misjonskirke, en Kristiansands største menigheter som har gjennomgått en fornyelse og en spissing mot barnefamilier de siste årene.

Roy Elling Foss & Jarle Råmunddal – Kristent lederskap

Spørsmål til samtale

  • Hvem er deres målgruppe, og hva vil dere endre på for å nå deres målgruppe?
  • Hvordan vil dere som menighet vise gjennom ressursbruken deres (økonomi, ansatte osv) at dere prioriterer denne målgruppa?
  • Hvordan lytter dere til menighetens omgivelser?