Derfor vil jeg ikke tilbake | Jarle Skullerud

Frikirkens leder, synodeformann Jarle Skullerud, deler sine refleksjoner og visjoner for veien videre etter alt som har endret seg dette året.

Jarle Skullerud: Derfor vil jeg ikke tilbake

Spørsmål til samtale

  • Hva vil dere ikke tilbake til?
  • Fører gudstjenesten og andre av menighetens aktiviteter til at flere blir disippelgjort?
  • Hvordan kan dere legge til rette for flere mindre fellesskap i deres menighet?