Hovedsesjoner fra konferansen

Hver leksjon i denne modulen inneholder undervisning med samtalespørsmål fra hovedsesjonen på Frikirkens Digitale Lederkonferanse 2020. Bruk disse som inspirasjon og utgangspunkt for samtale og endringsprosesser i lokal menighet. Se en film sammen på menighetsmøte eller lederråd, og snakk sammen om hvordan dette setter retning for dere, der du er.