Del 4: Frikirkens visjon og oppdrag

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Velkommen til Frikirkens eldstekurs

Velkommen til kurs for med fokus på den tjenesten som eldste i Frikriken. Dette er det siste av fire kursdel med mål om å gi en grunnleggende forståelse av hva eldstetjenesten i Frikriken innebærer.

Del 1: Lederskap; Del 2: Frikirkens forfatning og reglement; Del 3: Arbeidsgiveransvaret; Del 4: Frikirkens visjon og oppdrag 

Kurset er utviklet på bakgrunn av vedtak i Frikirkens Synode og behov i våre lokale menigheter for en opplæring for våre ordinerte eldste i Frikirken. I dette kurset skal dere lære om Frikirkens visjon og oppdrag fordi det er grunnleggende for hvem vi er som kirke og hva vi gjør. Å kjenne vårt oppdrag og å ha en visjon som strekker oss mot målet, kan hjelpe oss å være bevisste i vår ledelse og våre valg og prioriteringer. Å være kirke er å delta i Guds misjon i verden. Oppdraget er å bringe evangeliet til nye mennesker og gjøre dem til Jesu disipler. En visjon, bygget på Guds Ord, vil hjelpe oss i dette oppdraget.  Hvordan kan dette se ut i praksis?  

Gjennom fem ulike moduler skal dere få kjennskap til frikirkens visjon og oppdrag, samt få innsikt i hvilke ressurser som er tilgjengelig for at visjonen og oppdraget virkeliggjøres. Vi anbefaler å se undervisningen sammen og arbeid med tilhørende materiell og oppgaver i eldsterådet. Du kan også arbeide med kurset på egen hånd, dersom resten av rådet allerede har tatt kurset.   

Læringsmål:

  1. Du skal kjenne Frikirkens visjon og skal kunne se/skape sammenheng mellom lokal og sentral visjon.   
  1. Du skal kjenne Frikirkens målplan og ha et grunnlag for å konkretisere punkter fra målplanen inn i eget menighetsarbeid. 
  1. Du skal kjenne til Frikirkens misjonsarbeid og ha reflektert over hvordan de kan støtte misjonsarbeidet og be frem nye misjonærer. 
  1. Du skal kjenne til utvalgte ressurser som finnes på HK og Fribu og vet hvor man finner disse.  ‘

Undervisere i dette kurset er:

Hovedansvarlig for dette kurset er Hanne Marie Moi, menighetskonsulent ved Frikirkens hovedkontor. Ved siden av arbeidet på hovedkontoret jobber hun som ungdomsleder i Greåker frikirke. Hun er gift med Markus og bosatt i Fredrikstad. Hanne Marie er utdannet på NLA-høyskolen med en master i teologi og ledelse.  I dette kurset vil dere møte ulike undervisere i tillegg til Hanne Marie; Jarle Skullerud, nåværende synodeformann i Frikirken, Eirik Austeng, pastor i Hamar frikirke og unge voksne konsulent i Fribu. Astrid F. Lande, barne- og ungdomspastor i Råde Frikirke og nettverksleder i Fribu for tidligere Østfold. Erling og Helene Aasen, to av frikirkens utsendinger. Og Håvard Haugland, daglig leder i Fribu 

Kurset inneholder:

Filmer: En introduksjons film, samt undervisningsfilmer i hver hva modulene. Temaene som blir omhandlet i denne kursdelen: Frikirkens visjon; Frikirkens oppdrag: Disippelgjøring; Frikirkens misjonsarbeid – menighetenes store fellesprosjekt; Ressurser hovedkontoret og FriBU

Lykke til.

Da er det bare å begynne med den første del av eldstekurset for Frikrikens ordinerte og eldste.