Del 3: Arbeidsgiveransvaret

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Velkommen til Frikirkens eldstekurs

Velkommen til kurs for med fokus på den tjenesten som eldste i Frikriken. Dette er tredje kursdel av fire som er utviklet med mål om å gi en grunnleggende forståelse av hva eldstetjenesten i Frikriken innebærer.

Del 1: Lederskap; Del 2: Frikirkens forfatning og reglement; Del 3: Arbeidsgiveransvaret; Del 4: Frikirkens organisasjon og oppdrag 

Kurset er utviklet på bakgrunn av vedtak i Frikirkens Synode og behov i våre lokale menigheter for en opplæring for våre ordinerte eldste i Frikirken. Kursdel 3 handler om eldsterådet som ansvarlig for de ansatte i menigheten. Hva innebærer egentlig arbeidsgiveransvaret? Og hva må man vite og være bevisst på for å kunne utøve arbeidsgiveransvaret på en god måte?  

Det forventes at alle i eldsterådet gjennomfører kurs 3, får oversikt over tilgjengelige ressurser og sammen jobber med oppgavene. Det er imidlertid naturlig at den i eldsterådet med ansvar for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret fordyper seg ytterligere.  

Læringsmål:

  1. Du har en klar forståelse av hva arbeidsgiveransvaret innebærer. 
  2. Du har tilegnet deg forståelse og evne til å lage en plan for utøvelse av arbeidsgiveransvaret.  
  3. Du vet hvor du finner nyttige ressurser for arbeidet. 

Undervisere i dette kurset er:

Marit Ecklo Brevik, daglig leder på Frikirkens hovedkontor 

Hilde Charlotte Mørland, personalrådgiver på Frikirkens hovedkontor 

Kurset inneholder:

Filmer: Kurset består av fem moduler. Den første modulen er en kort introduksjon til kurset, mens den andre beskriver arbeidsgiveransvaret og peker på nyttige ressurser. Modulene 3-5 tar for seg konkrete temaer knyttet til personaloppfølging: Rekruttering og ansettelse; ordninger, pålegg og ansvar; arbeidsmiljø, HMS, sykefravær og avslutning av arbeidsforhold. 

Dokumenter: Når du kommer til introduksjonen, finner du flere av de resurser som vi skal gå gjennom i denne kursdelen. Du får også ulike oppgaver som du kan reflektere over individuelt eller sammen med ditt eldste kollegium. Vi gir det også linker til andre dokumenter som er resurser som dere kan ha som eldste.

Lykke til.

Da er det bare å begynne med den tredje del av eldstekurset for Frikrikens ordinerte og eldste.