Del 2: Frikirkens forfatning og reglement

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Velkommen til Frikirkens eldstekurs

Velkommen til kurs for med fokus på den tjenesten som eldste i Frikriken. Dette er den andre kursdel av fire som er utviklet med mål om å gi en grunnleggende forståelse av hva eldstetjenesten i Frikriken innebærer. Del

1: Lederskap; Del 2: Frikirkens forfatning og reglement; Del 3: Arbeidsgiveransvaret; Del 4: Frikirkens organisasjon og oppdrag 

Dette kurset skal ta oss gjennom deler av Frikirkens grunndokumenter. Dette er kirkens bekjennelsesskrifter, forfatning og reglement. Bekjennelsesskriftene beskriver vår tro, det som binder oss sammen. Forfatning og reglement gir oss oversikt over hvordan kirkesamfunn og menighet er organisert. Ikke minst gir de oss kunnskap om grunnlag og rammer for vår tjeneste som eldste. Vi skal også innom både ordinasjonen og vår kirkes skrift- og kirkesyn. 

Uavhengig av du har kort eller lang tjenestetid som eldste tror vi dette vil bli en nyttig gjennomgang. Ha gjerne tekstene foran deg, se filmen og reflekter over innholdet. Hver modul har spørsmål til refleksjon etter å ha sett filmen. Størst utbytte vil dere få når dere setter av tid i samlet eldsteråd til samtale om tema. Til hver modul følger det noen dokumenter, eller en link til hvor disse finnes på Frikirkens hjemmeside.

Læringsmål:

  1. Du skal kunne formidle kirkens Bibel- og kirkesyn 
  2. Du skal kjenne kirkens bekjennelsesskrifter 
  3. Du skal kjenne Frikirkens forfatning og reglement, med særlig fokus på tjenesten som eldste 

Undervisere i dette kurset er:

Jan Inge Ringsby, tidligere pastor i Frikriken og feltprest, nå tilsynsmann i Søndre presbyterium. 

Kurset inneholder:

Filmer: En introduksjons film, samt tre undervisningsfilmer med temaene: Eldsterådets ansvarsområder, Eldsterådets oppgaver, Eldsterådets roller, ansvar og myndighet.

Dokumenter: I hver av modulene finner du linker til ulike dokumenter som du kan laste ned og lese gjennom. Du går oppgaver som du kan reflektere over individuelt eller sammen med ditt eldste kollegium.

Lykke til.

Da er det bare å begynne med denne kursdel to med fokus på Frikirkens forfattning og reglement.