Akademiet 1.0 | Master

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Merk: Vi har laget Akademiet 2.0, en ny og revidert versjon av kurset. Vi anbefaler dette til alle som ikke spesifikt ønsker seg denne eldre versjonen.

«Akademiet – Neste steg i liv og tjeneste» er Frikirkens lokale ledertreningskurs for Unge Voksne. Vi tror alle som følger Jesus har en tjeneste, men kanskje er du en av de som kjenner på et kall til å arbeide i en kirke eller organisasjon. Vi i Frikirken har her skreddersydd et opplegg der en møter erfarne ledere, pastorer og menighetsplantere over seks samlinger.

Ønsker du arrangere Akademiet hos deg? Er nysgjerrig og ønsker å se hva dette er? Ta kontakt med Eirik B. Fjellestad på ebf@fribu.no.