Dag 1 | Hvor kommer jeg fra?

Fokus: Bevisstgjøre seg sin arv og historie

 • Forstå hensikten med Akademiet og prosessen vi skal gjennom.
 • Bevisstgjøre seg sin arv og oppvekst, og hvordan det har formet en, og hva en velger å ta med seg videre i ryggsekken sin.
 • Oppsummere sin egen historie, og dele med gruppen nøkkelpunkter som har vært formende.
 • Bli kjent med bakgrunnen for Strengthsfinder strykeprofil.

Undervisere

Eirik B. Fjellestad er leder for unge voksne i Frikirkens Barn og Unge. Han er også administrasjonsleder i Hamar Frikirke, har en bachelor i teologi og ledelse, og en master i ledelse. Eirik brenner for investering i og ledertrening av ungdom og unge voksne, både i relasjon og gjennom å gjøre tjeneste for Gud og menighet sammen.

Eirik Austeng jobber også med unge voksne i FriBU & er pastor i Hamar Frikirke. Han har en master i teologi fra Menighetsfakultetet. Eirik brenner for lederutvikling og menighetsplanting.

Videoer

Du finner videoene på følgende lenke: https://vimeo.com/showcase/8258414 (kode: masterkurs). Merk: alle videoene kan lastes ned, så er du ikke avhengig av stabilt kjapt nett når du skal vise de.

Deltakernes forberedelser FØR dag 1

Alle gjør oppgave: “1.1 Arven fra familien” før de kommer til første samling. Del ut deltakerpakkene eller print og distribuer arbeidsarkene til deltakerne minst en uke før første samling. Be de gjerne om å forhøre seg både med foreldre og besteforeldre når de samler informasjon. Finn ut hva de jobbet med, likte å gjøre, var gode på og motiverte de. 

Time 1 | Introduksjon

 • 0:00-0:10 Lokal leder: Ønsk velkommen og fortell en historie om hvordan noe i familiebakgrunnen din har formet deg til den du er i dag.
 • 0:10-0:25 IceBreaker: Emojis. Alle deltakerne velger seg en emoji som de opplever beskriver seg selv. Presenterer seg selv til gruppa med utgangspunkt i emojien. 
 • 0:10-0:15 Video: «A2 D1.1: Velkommen til Akademiet, EA & EBF» (6 min)
 • 0:30-1:00 Middag m/plenumssamtale: Forventninger til Akademiet

Time 2 | Arven min

 • 1:00-1:20 Video: “A2 D1.2 Arven, Håvard Haugland” (17 min).
 • 1:20-1:45 Oppgave: “1.2 Historier”
 • 1:44-2:00 Samtale i grupper på 2 og 2: Oppsummer arven og historiene dine. Hva tar du med deg videre fra arven din?
 • 2:00-2:10 Pause

Time 3 | Min historie 

 • 2:10-2:20 Video: «A2 D1.3: Din historie, EA» (7 min) 
 • 2:20-2:40 Oppgave: “1.3 Din historie”
 • 2:40-2:55 Plenum: Del noen punkter fra historiene deres felles eller i mindre grupper.
 • 2:55-3:05 Pause  

Time 4 | Strengthsfinder

 • 3.05-3:25 Video: «A2 D1.4: Intro til Strengthsfinder, EBF» (17 min)
 • 3:25-3:30 Del ut bøkene og forklar forberedelsene de skal gjøre til neste samling. Sørg for at deltakerne forstår oppgaven
 • 3:30-4:00 Plenum: Del erfaringer fra dagen og be sammen.

Deltakernes forberedelser før dag 2

 • Les s. 1-31 i boken CliftonStrengths 2.0 (dette går fort)
 • Les sidene i boka om hver av dine topp 5 styrker (4 korte sider per styrke).
 • Kryss av minst 2 «Ideas for action» og minst 1 «Working with others» på hver styrke.
 • Send melding til lokal leder med dine topp 5 styrker og et par setninger om hva du har oppdaget om deg selv innen avtalt dato før neste samling.

Oppgaver til utskrift