Dag 0 | Forberedelser

Velkommen til Akademiet

Masterkurset er for deg som skal lede et Akademiet-kurs i din lokale sammenheng. Her får du all informasjonen og undervisningen du trenger for å holde et komplett seks kvelders ledertreningskurs. Masterkurset inneholder følgende:

 • Plan for hver enkelt kurskveld med forberedelser, tidsplan, beskrivelser og videoundervisning.
 • Arbeidsark og undervisningsvideoer knyttet til bruk hver samling. Arbeidsark følge med i «Akademiet deltakerpakken».

Forberedelser før kursstart

 • Markedsfør og rekrutter deltakere (se materiell nedenfor). Sikt inn mot aldersgruppen 18-25 år, som kurset er egnet for. Det er mulig å gå utover dette, men vær bevisst å holde en god og ærlig gruppedynamikk internt. Går du yngre enn 18 år? Se gjennom kurset og vurder deltakernes modenhet for å gå disse prosessene.
 • Vær tydelig på forpliktelse til å være med på alle samlinger, om deltakere skal få plass. Dette er viktig for progresjonen individuelt og gruppedynamikken. Prioriter heller færre, men overgitte deltakere. Ikke vær redd for å heve lista for deltakelse. Dette er attraktivt og gjør at deltakerne som får plass prioriterer kurset.
 • Bestill en Akademiet deltakerpakke til alle deltakerne i god tid, så den er på plass før første samling. Pakken inneholder arbeidshefte, Strengthsfinder bok, mappe og penn.
 • Planlegg samlingene. Sett datoer og tidsplan. Sørg for at det nok tid på hver samling og at ikke måltidene og pausene kuttes eller blir for stressende. Vi anbefaler å sette av 4 timer til hver samling, inkludert tid til en god middag.
 • Om mulig må du gjerne samle de to (eller tre) første samlingene til en weekend på hytte eller konferansested, for å enda bedre knytte gruppen sammen og øke tilstedeværelsen.
 • Sørg for at du har et godt «klasserom» på plass med projekter, skrivepulter, god lyd, lys og luft, god middag og snacks klart for en best mulig opplevelse og tilstedeværelse underveis.
 • Få inn medledere og sørg for at det er minst 1 leder per 5-7 deltakere, så dere har tilstedeværelse og overskudd til å være tett på deltakerne underveis, og får rom til de gode samtalene.
 • Økonomi: Ta gjerne en deltakeravgift på kurset, på 200-500,- kr. Utgiftene dere vil ha er ikke store og primært rundt deltakerpakke og servering, men betaling skaper overgivelse og et ønske om å få noe ut av investeringen. Det er mulighet både å søke FriBU prosjektstøtte og til Kristelig studieforbund (K-stud) om støtte til Akademiet. Ta kontakt for detaljer.
 • Menighetsplantingstur: Vi anbefaler alle Akademier å bli med på Frikirkens årlige menighetsplantingstur til Europa, for merverdi av interne relasjoner, praktiske eksempler og undervisning om menighetsplanting, og å bli kjent med andre i kirkesamfunnet. Denne pleier å være en langhelg i mars. Kontakt oss for informasjon.

Har du andre spørsmål eller ønsker å arrangere Akademiet i din Frikirke: ta kontakt med Eirik B. Fjellestad på ebf@fribu.no eller 98809352.

Forberedelse til hver samling

 • Sett deg inn i innholdet for den aktuelle samlingen, så du kan svare godt på spørsmål og kjenne til samlingens målsetting.
 • Sjekk om deltakerne skal gjøre noen forbederelser i forkant, og informer de i god tid om dette.
 • Send gjerne ut en påminner/velkomstmelding til gruppen 1-2 dager før samlingen, hvor du forbereder de på kveldens innhold og fokus.
 • Forbered godt det den lokale lederen skal gjøre. Om du eier og er investert i innholdet, vil deltakerne også bli det.
 • Bytt gjerne ut en av samlingens undervisning med lokalt innhold/lokal underviser.

Markedsføring

Kurset er skreddersydd for å arrangeres av lokale ledere i lokale menigheter; enten enkeltmenigheter eller i samarbeid mellom flere menigheter. Materiellet nedenfor kan brukes i markedsføringen av kurset.

Reklameflyer

Bruk tykt A4-papir med glans (180g +). Print dobbeltsidig og klipp på midten.

Grafikk