Per Kristian R.

Kursoversikt

Læringsnettverk for innvandrerarbeid

Velkommen til Frikirkens læringsnettverk for innvandrerarbeid.

Hensikten med læringsnettverket er at du og din menighet skal bli bedre utrustet til å nå ut til innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn på ditt hjemsted, enten dere allerede har et slikt arbeid eller ønsker å starte opp.

Oppstart er i mars 2019.

Instruktør: Frikirkens innvandrerkonsulent

4. februar 2019
Norsk
Gratis

Les mer