Frikirkens læringsplattform

Ivar Johnsen

Ivar Johnsen (57) er bosatt på Raufoss. Han har arbeidet som pastor i Frikirken i 20 år, og har de siste ti årene jobbet mye med pastor- og lederutvikling i Frikirken. Har arbeidet mye med ulike typer veiledning for ledere. Han har også i mange år ledet retreater og arbeidet med å hjelpe mennesker til en velfungerende gudsrelasjon i hverdagen.

Kursoversikt

Troens ulike språk

Prosjekt ” Troens ulike språk”.  Lanseres høsten 2018.

Instruktør:  Ivar Johnsen
allerede i gang
Norsk
Gratis

Les mer