gbrfribu@simplylearn.no gbrfribu@simplylearn.no

Kursoversikt

Show IT! – Familiegrupper

Ressursene du trenger for å arrangere fem Show IT! familiegrupper. 

Kjøp tilgangskode gjennom kontakt med FriBU på post@fribu.no.

allerede i gang
Norsk
Gratis
Les mer

Akademiet Østfold

For deltakere av Akademiet Østfold, i X Frikirke vinter 2018. 

allerede i gang
Norsk
Gratis
Les mer