Frikirkens læringsplattform

Øivind Augland

Kursoversikt

Akademiet Masterkurs

Frikirkens ledertrening for Unge Voksne. Masterkurset er kun for kursledere.
Interessert i Akademiet? Ta kontakt på ebf@fribu.no.

allerede i gang
Norsk
Gratis

Les mer

Læringsfellesskap – VEKST

Velkommen til Frikirkens læringsfellesskap for vekst. 

Hensikten med læringsfellesskapet er å hjelpe hverandre til å ta nye steg mot videre vekst, bryte ulike vekstbarriærer og multiplisere disipler, ledere, fellesskap og nye menigheter. Menighetene som er med er: Sula Frikirke, Volda Frikirke, Ørsta Frikirke, Songdalen Frikirke, Arendal Frikirke og Hånes Frikirke.

Instruktør:  Øivind Augland
allerede i gang
Norsk
Gratis

Les mer

Akademiet Deltakermaster

For deltakere av Akademiet X, i X Frikirke årstid X 20XX.

allerede i gang
Norsk
Gratis

Les mer

Utviklingssamtaler

Kurset er laget for å hjelpe deg som leder. Det skal være en hjelp til å gjennomføre utviklingssamtaler med dine medarbeidere. Kurset er en veiledning i hvordan gjennomføre en utviklingssamtale, samt dokumenter du trenger for å gjøre det. 

Instruktør:  Øivind Augland
allerede i gang
Norsk
Gratis

Les mer

Akademiet Sør

For deltakere av Akademiet Sør, vinter 2020.

allerede i gang
Norsk
Gratis

Les mer

Akademiet Sula

For deltakere av Akademiet Sula, i Sula Frikirke vinter 2020.

allerede i gang
Norsk
Gratis

Les mer