Frikirkens eldstekurs (PILOT KURS)

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Velkommen til Frikirkens eldstekurs

Velkommen til kurs med fokus på tjenesten som eldste i Frikirken. Kurset består av fire deler. Målet er å gi en grunnleggende forståelse av hva eldstetjenesten i Frikirken innebærer. Kurset er utviklet på bakgrunn av vedtak i Frikirkens Synode og behov i våre lokale menigheter for en opplæring for våre ordinerte eldste i Frikirken.

De fire kursdelene er:

Del 1: Lederskap

Del 2: Frikirkens forfatning og reglement

Del 3: Arbeidsgiveransvaret

Del 4: Frikirkens visjon og oppdrag.

Hvert kurs har tydelige læringsmål og inneholder:

Filmer: Det er fire filmer på 8-12 minutter i hvert kurs. I noen av kursene får du møte andre eldste i frikriken som deler fra deres tjeneste som eldste.

Oppgaver: Til de ulike kursdelene finner du refleksjonsoppgaver som vi oppfordere dere å arbeide med sammen i eldsterådet, men de kan også gjøres individuelt.

Materiell: I kurset kan du laste materiell som er relevante til temaet i de ulike modulene. Du vil også finne linker til frikirkens webside og steder der du kan finne mer informasjon og resurser.

Nedenfor kan du laste ned en enkel veiledning i PDF format som beskriver hvordan du kan logge deg inn og komme igang. Du må først registerer deg som bruker på plattformen. Når du har gjort det får du tilgang til kurset og du kan starte med kursdel en: LEDERSKAP.

Da er det bare å begynne med den første del av eldstekurset for Frikrikens ordinerte og eldste.

Lykke til.

NB: KURSENE er under utarbeidelse. Første og ander kursdel er tilgjengelig nedenfor. Pga. Covid situasjonen er innspillingen av kurdel 3 og 4 utsatt. Det er usikkert når disse delene vil bli tilgjengelig.

Gruppe Kurs

Kurs fremdrift
0% Complete
0/0 Steps
Kurs fremdrift
0% Complete
0/0 Steps
Kurs fremdrift
0% Complete
0/0 Steps