Utviklingssamtaler


Kurset er laget for å hjelpe deg som leder. Det skal være en hjelp til å gjennomføre utviklingssamtaler med dine medarbeidere. Kurset er en veiledning i hvordan gjennomføre en utviklingssamtale, samt dokumenter du trenger for å gjøre det. 

Instruktør:  Øivind Augland

KURSBESKRIVELSE

Utviklingssamtaler

Kurset er utarbeidet av xpand Norge og Øivind Augland. Det er laget for å hjelpe ledere i organisasjon og menigheter til å utvikle leder. Du får en gjennomgang av hvordan du kan gjennomføre utviklingssamtaler med dine medarbeidere, samt dokumenter du trenger for å gjøre det. I kurset får du se: 

1. Tre undervisningsfilmer som forklarer hvorfor slike samtaler er viktige og hvordan en kan gjennomføre dem. 

2. En modellering av en samtale som gir en praktisk hjelp i hvordan gjennomføre samtalene. 

3. Du kan laste ned mal dokumenter som gjør at du kan gå igang med samtalene med en gang. 

For å gjennomføre kurset må du ha et påmeldingskode. Kontakt Øivind Augland på mail: oivind@xpand.no for å få den tilgjengelig. Kurset koster 250 kroner for ledere i Frikirken og faktureres fra xpand Norge. Skriv faktura adresse når du sender mail for å få tak i påmeldings kode.   

Vennlig hilsen

Øivind AuglandPris:  Gratis

Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle med påmeldingskode

OM INSTRUKTØR

Øivind Augland
Øivind Augland