Troens ulike språk

Instruktør:  Ivar Johnsen
Tilgjengelig: Åpent
Påmeldingsdatoer: Når som helst
Hvem kan bli med: Alle med påmeldingskode
Språk: Norsk
Pris:  Gratis

Om kurset

Troens ulike språk

Dette kurset inviterer deg til en vandring i å oppdage og anerkjenne din egen og andres spiritualitet.  Ditt personlige trosspråk er unikt, og det er en stor fordel å forstå seg selv på dette området. Ut fra en slik kjennskap, kan en lettere forme et daglig liv med Gud som fungerer for den enkelte. 

Kurset består av mye gruppeprosess, der deling av troshistorie står sentralt. Det vil også bli gitt oppgaver som en kan øve seg i mellom samlingen, samt ulike kreative øvelser på samlingene. I tillegg er det lagt ut videoer med kortfattet undervisning som hører med til kurset. 

Instruktører

Ivar Johnsen
ivar.johnsen@frikirken.no