Troens ulike språk


Prosjekt " Troens ulike språk".  Lanseres høsten 2018.

Instruktør:  Ivar Johnsen

KURSBESKRIVELSE

Troens ulike språk

Dette kurset inviterer deg til en vandring i å oppdage og anerkjenne din egen og andres spiritualitet.  Ditt personlige trosspråk er unikt, og det er en stor fordel å forstå seg selv på dette området. Ut fra en slik kjennskap, kan en lettere forme et daglig liv med Gud som fungerer for den enkelte. 

Kurset består av mye gruppeprosess, der deling av troshistorie står sentralt. Det vil også bli gitt oppgaver som en kan øve seg i mellom samlingen, samt ulike kreative øvelser på samlingene. I tillegg er det lagt ut videoer med kortfattet undervisning som hører med til kurset. 

Det er også mulig å ta kurset som egenstudium. For best mulig utbytte anbefales du da å reflektere over spørsmålene, ta deg tid til å skrive ned din egen troshistorie, og se videoene i rekkefølge.Pris:  Gratis

Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle med påmeldingskode

OM INSTRUKTØR

Ivar Johnsen
ivar.johnsen@frikirken.no
Ivar Johnsen (57) er bosatt på Raufoss. Han har arbeidet som pastor i Frikirken i 20 år, og har de siste ti årene jobbet mye med pastor- og lederutvikling i Frikirken. Har arbeidet mye med ulike typer veiledning for ledere. Han har også i mange år ledet retreater og arbeidet ...