Læringsnettverk for innvandrerarbeid


Velkommen til Frikirkens læringsnettverk for innvandrerarbeid.

Hensikten med læringsnettverket er at du og din menighet skal bli bedre utrustet til å nå ut til innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn på ditt hjemsted, enten dere allerede har et slikt arbeid eller ønsker å starte opp.

Oppstart er i mars 2019.

Instruktør: Frikirkens innvandrerkonsulent


KURSBESKRIVELSE

Læringsnettverk for innvandrerarbeid

OM KURSET

Velkommen til Frikirkens læringsnettverk for innvandrerarbeid!

Hensikten med læringsnettverket er at du og din menighet skal bli bedre utrustet til å nå ut til innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn på ditt hjemsted, enten dere allerede har et slikt arbeid eller ønsker å starte opp. 

Hver menighet kan ha med mellom 3-7 deltakere. Opplegget går over 4 semester, med oppstart våren 2019 og avslutning høsten 2020. Det vil være fellessamlinger for deltakende menigheter én gang per semester. Samlingene vil være i Oslo og ha følgende fokus:

1.semester: 23.mars                        Relasjonsbygging

2.semester: 11.-13.oktober             Dele evangeliet

3.semester: 13.-14.mars                 Disippelgjøring

4.semester: 9.-10.oktober              Ledertrening og utvikling av fellesskapPris:  Gratis

Språk: Norsk

Tilgjengelig: 4. februar 2019 - 30. november 2020

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle med påmeldingskode

OM INSTRUKTØR

Per Kristian R.
Per Kristian
Mozhgan Rad
Mozhgan Rad