Læringsfellesskap – VEKST


Velkommen til Frikirkens læringsfellesskap for vekst. 

Hensikten med læringsfellesskapet er å hjelpe hverandre til å ta nye steg mot videre vekst, bryte ulike vekstbarriærer og multiplisere disipler, ledere, fellesskap og nye menigheter. Menighetene som er med er: Sula Frikirke, Volda Frikirke, Ørsta Frikirke, Songdalen Frikirke, Arendal Frikirke og Hånes Frikirke.

Instruktør:  Øivind Augland

KURSBESKRIVELSE

Læringsfellesskap - VEKST

Velkommen til Frikirkens læringsfellesskap for Vekst. 

Hensikten med læringsfellesskapet er å hjelpe hverandre til å ta nye steg mot videre vekst, bryte ulike vekstbariærer og multiplisere disipler, ledere, fellesskap og nye menigheter. Opplegget går over tre år og har to årlige samlinger. Samlingene for 2017-2019 er satt til: 

  • 2018: Oktober: Torsdag 18. kl. 18.00 til fredag 19. kl. 18.00. Tema: Levende Gudstjenester
  • 2019. Fredag 5 april kl. 1900 til søndag 7 april kl. 1200. Tema: Attraktive smågrupper. 
  • 2019. Søndag 24 nov. kl. 1500 til tirsdag 26 nov. kl. 0900. Tema: Hvem vil gå. 
  • Dato for samling i april 2020 er ikke satt. 


Pris:  Gratis

Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle med påmeldingskode

OM INSTRUKTØR

Øivind Augland
Øivind Augland