Læringsfellesskap – VEKST


Velkommen til Frikirkens læringsfellesskap for vekst. 

Hensikten med læringsfellesskapet er å hjelpe hverandre til å ta nye steg mot videre vekst, bryte ulike vekstbarriærer og multiplisere disipler, ledere, fellesskap og nye menigheter. De menigheter som er med fra høsten 2017 er: Sula Frikirke, Volda Frikirke, Ørsta Frikirke, Songdalen Frikirke, Arendal Frikirke og Hånes Frikirke.

Instruktør:  Øivind Augland

KURSBESKRIVELSE

Læringsfellesskap - VEKST

Velkommen til Frikirkens læringsfellesskap for Vekst. 

Hensikten med læringsfellesskapet er å hjelpe hverandre til å ta nye steg mot videre vekst, bryte ulike vekstbariærer og multiplisere disipler, ledere, fellesskap og nye menigheter. Opplegget går over tre år og har to årlige samlinger. Samlingene for 2017-2019 er satt til: 

  • 2017: Torsdag 19 oktober kl. 1800 til fredag 20 oktober kl. 1800. (Gardermoen)
  • 2018. Fredag 6 april kl. 2000 til søndag 8 april kl. 1300. (Kristiansand)
  • 2018: Torsdag 18 oktober kl. 1800 til fredag 19 oktober kl. 1800. 
  • 2019. Fredag 5 april kl. 2000 til søndag 7 april kl. 1300. 
  • To siste samlingene blir datoer satt på senere.


Pris:  Gratis

Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle med påmeldingskode

OM INSTRUKTØR

Øivind Augland
Øivind Augland