Våre ressurser

Horisont Logo

Horisont 22

Frikirken ønsker flere kompetente og dedikerte ledere. Horisont er et lederprogram for å videreutvikle og skape et nettverk av unge ledere i Frikirken. Neste runde starter høsten 2022. Gjennom Horisont identifiserer og videreutvikler vi unge mennesker i Frikirken med særlig lederpotensial. Målet er flere kompetente og dedikerte ledere i Frikirken, berørt til etterfølgelse av Jesus.…

Til kurs

Frikirkens Digitale lederkonferanse 2021

Her kan du se opptak fra den digitale lederkonferansen 21. september.

Til kurs

Frikirkens eldsterådskurs

Velkommen til Frikirkens eldstekurs Velkommen til kurs med fokus på tjenesten som eldste i Frikirken. Kurset består av fire deler. Målet er å gi en grunnleggende forståelse av hva eldstetjenesten i Frikirken innebærer. Kurset er utviklet på bakgrunn av vedtak i Frikirkens Synode og behov i våre lokale menigheter for en opplæring for våre ordinerte…

Til kurs

Prosjekt ledere

Vi drømmer om å doble antall voksne ledere i alle lokallag i FriBU, fordi vi vil se barn og unge møte Jesus. Det er en dyp smerte å se ledere stå alene over lang tid. Det er en dyp smerte å se lokallag legge ned, ikke pga mangel på barn eller unge, men fordi vi…

Til kurs

Frikirkens Digitale Lederkonferanse 2020

Hovedsesjoner og seminarer fra Frikirkens Digitale Lederkonferanse for ansatte og frivillige ledere, 23. september 2020. Bruk dette som en ressurs personlig eller i ledergrupper i din lokalmenighet.

Til kurs

Horisont | Frikirkens fremtidige ledere

Et oppfølgingsverktøy for deltakere i Frikirkens lederprogram Horisont. Kurset er et verktøy for oppfølging, svar og innleveringer mellom de fysiske samlingene.

Til kurs

Akademiet 1.0 | Deltaker

Velkommen til Akademiet: En vei til tjeneste, Frikirkens ledertrening for Unge Voksne. Vi tror alle som følger Jesus har en tjeneste, men kanskje er du en av de som kjenner på et kall til å arbeide i en kirke eller organisasjon. Vi i Frikirken har skreddersydd et opplegg for deg, der du møter erfarne ledere,…

Til kurs

Akademiet 1.0 | Master

Merk: Vi har laget Akademiet 2.0, en ny og revidert versjon av kurset. Vi anbefaler dette til alle som ikke spesifikt ønsker seg denne eldre versjonen. «Akademiet – Neste steg i liv og tjeneste» er Frikirkens lokale ledertreningskurs for Unge Voksne. Vi tror alle som følger Jesus har en tjeneste, men kanskje er du en…

Til kurs