Våre ressurser

Akademiet 2.0 | Masterkurs

Akademiet 2.0 er fortsatt under utvikling, med samling 1-3 klare. Kurset holdes flere steder nå i vår 2021, og vil stå helt klart og ferdigstilt høsten 2021. «Akademiet – Neste steg i liv og tjeneste» er Frikirkens lokale ledertreningskurs for Unge Voksne. Vi tror alle som følger Jesus har en tjeneste, men kanskje er du…

Til kurs

Prosjekt ledere

Vi drømmer om å doble antall voksne ledere i alle lokallag i FriBU, fordi vi vil se barn og unge møte Jesus. Det er en dyp smerte å se ledere stå alene over lang tid. Det er en dyp smerte å se lokallag legge ned, ikke pga mangel på barn eller unge, men fordi vi…

Til kurs

Frikirkens eldstekurs

Velkommen til kurs med fokus på tjenesten som eldste i Frikirken. Kurset er utviklet med mål om å gi deg en grunnleggende forståelse av hva eldstetjenesten i Frikirken innebærer. Kurset er utviklet på bakgrunn av vedtak i Frikirkens Synode og behov i våre lokale menigheter for en opplæring for våre ordinerte eldste i Frikirken.

Til kurs

Frikirkens Digitale Lederkonferanse 2020

Hovedsesjoner og seminarer fra Frikirkens Digitale Lederkonferanse for ansatte og frivillige ledere, 23. september 2020. Bruk dette som en ressurs personlig eller i ledergrupper i din lokalmenighet.

Til kurs

Horisont | Frikirkens fremtidige ledere

Et oppfølgingsverktøy for deltakere i Frikirkens lederprogram Horisont. Kurset er et verktøy for oppfølging, svar og innleveringer mellom de fysiske samlingene.

Til kurs

Akademiet | Deltaker

Velkommen til Akademiet: En vei til tjeneste, Frikirkens ledertrening for Unge Voksne. Vi tror alle som følger Jesus har en tjeneste, men kanskje er du en av de som kjenner på et kall til å arbeide i en kirke eller organisasjon. Vi i Frikirken har skreddersydd et opplegg for deg, der du møter erfarne ledere,…

Til kurs

Akademiet | Master

«Akademiet – Neste steg i liv og tjeneste» er Frikirkens lokale ledertreningskurs for Unge Voksne. Vi tror alle som følger Jesus har en tjeneste, men kanskje er du en av de som kjenner på et kall til å arbeide i en kirke eller organisasjon. Vi i Frikirken har her skreddersydd et opplegg der en møter…

Til kurs